Neil Gorsuch, de door Trump aangedragen kandidaat voor het Amerikaanse president trumpHooggerechtshof wordt benoemd tot rechter in dit hof. Hij kreeg bij de uiteindelijke stemming 54 van de 100 stemmen van de senatoren, 45 senatoren stemden tegen. In principe had de benoeming met alleen maar 51 stemmen voor, al door kunnen gaan. Maar enkele Democratische senatoren besloten mee te stemmen met de Republikeinen. Deze benoeming is niet zonder slag of stoot gegaan. Want de Republikeinen hebben alles uit de kast moeten halen om hun kandidaat benoemd te krijgen, want de Democratische senatoren werkten zeer tegen. Neil Gorsuch is uiteindelijk door middel van de zogenaamde ‘nucleair option’ benoemd kunnen worden tot lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Benoeming voor het leven
Wanneer een opperrechter wordt benoemd in Amerika, is dat voor het leven. Neil Gorsuch is nog maar 49 jaar oud en kan in principe nog vele jaren mee. Hij gaat de vacature invullen die vorig jaar februari open kwam te staan door het overlijden van de vorige conservatieve rechter Antonin Scalia. Na zijn overlijden probeerde toenmalig President Obama de vrijgekomen plek te vullen met een eigen kandidaat. Maar de Republikeinen lagen toen maandenlang dwars totdat zijn Presidentstermijn verliep. Dit was een van de redenen dat de Democraten wraak wilden nemen waardoor ze er alles aan gedaan hebben om de benoeming niet door te laten gaan of te frustreren.

Inzetten van een ‘filibuster’
Door bijvoorbeeld het inzetten van een zogenaamde ‘filibuster’. Doordat de Republikeinen in eerste instantie niet meer dan 55 van de stemmen konden krijgen voor de benoeming was een ‘filibuster’ niet te voorkomen. Deze ‘filibuster’ is politiek jargon en houdt het eindeloos rekken van de benoeming in door bijvoorbeeld urenlang te spreken. Hierdoor kan de benoeming niet in stemming gebracht worden. De Democratische Senator Jeff Merkley nam alvast het initiatief een paar dagen geleden en begon door non-stop ruim 15 uur te spreken. In dat betoog leverde hij kritiek op de juridische meningen en ideeën van Neil Gorsuch. Maar het mocht uiteindelijk niet baten want de Republikeinen brachten de ‘nucleair option ‘in stemming. En doordat ze een meerderheid hebben in de Senaat werd deze ook aangenomen, meldt harsco-i.

Nucleair option’
De Democraten hebben er dus alles aan gedaan om de benoeming van Gorsuch tegen te houden. Een zaak die normaal gesproken niet zoveel stof doet opwaaien zorgde op een gegeven moment voor een impasse. Om een rechter te benoemen voor het Hooggerechtshof is een grote meerderheid van 60 stemmen van de 100 nodig. Om die reden wordt er meestal een kandidaat gezocht die bij zowel Republikeinen als Democraten goed valt of waar weinig op aan te merken is. Op een gegeven moment melden 41 Democraten dat ze niet zouden instemmen met de benoeming. Hierdoor leek de benoeming van de baan.

Maar doordat de Republikeinen een meerderheid hebben in de Amerikaanse Senaat konden ze de regels veranderen. Hierdoor was een gewone meerderheid voldoende om de benoeming er doorheen te krijgen. Normaal gesproken is deze methode, de ‘nucleair option’ genoemd, niet iets wat vaak voorkomt. Een ‘nucleair option is weleens eerder ingezet, dat gebeurde in 2013 om een lagere rechter te laten benoemen. Maar voor de benoeming van een rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof voor elkaar te krijgen, is deze niet eerder ingezet.

Opsteker voor Trump
Met deze benoeming van Neil Gorsuch als lid van het Hooggerechtshof lost President Trump een verkiezingsbelofte in en is het een grote opsteker. De benoeming wordt namelijk gezien als zijn eerste grote politiek winst. Dankzij Gorsuch zitten er nu vijf voornamelijk conservatieve rechters naast vier liberale rechters. Komende maandag wordt deze nieuwe rechter officieel benoemd.